Értesítés

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:

A Képviselő-testület egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként burgonyát és vöröshagymát biztosít a rászoruló családoknak és egyedülállóknak.

Azok a családok és egyedülállók, akik ( anyagi helyzetük, egészségi állapotuk, életkorúk , stb. alapján)  rászorulónak érzik magukat, és úgy látják, hogy ezzel a természetbeni támogatással az önkormányzat segíteni tud a család megélhetésén, azok

2016. szeptember 26-tól támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be az önkormányzati hivatalban.

A támogatás iránti igényeket 2016. október 7-ig lehet benyújtani.  A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell rászorultságának körülményeit, jövedelmet igazoló okirat, nyilatkozat benyújtásával.

A kérelem erről a linkről letöltető.

 

Rétalap, 2016. szeptember 23.

 

Straszner Csabáné

polgármester

 

 

Beiskolázási támogatás

ÉRTESÍTÉS!

Értesítjük a lakosságot, hogy Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is támogatja a községben lakó iskolás és óvodás gyermekeket beiskolázási támogatással.

A támogatás összege: 

  • óvodás esetében: 3.000,-Ft
  • iskolás esetében:  5.000,-Ft
  • felsőoktatás esetében: 10.000,-Ft

 

A támogatást 2016. szeptember 5-e és 30-a között lehet átvenni

– ügyfélfogadási időben – az önkormányzat hivatalában.

ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-15 óra, szerda: 8-15 óra, péntek: 8-12 óra, ebédidő: 12-12,30-ig

Támogatásra jogosult:

  • a községben lakó óvodás gyermek
  • a községben lakó tanköteles korú tanulók
  • a községben lakó nem tanköteles korú tanulók, de nappali tagozaton közép vagy felsőfokú képzésben vesznek részt

A közép-és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében csak iskolalátogatási igazolás bemutatása után kerül sor a támogatás kifizetésére.

Az iskolalátogatási igazolás a 2016/2017-os tanévről legyen kiállítva.

 

Rétalap, 2016. augusztus 25.

                                                                                                           Straszner Csabáné

                                                                                                                 polgármester

Rétalapért Együtt Egyesület

2016. június 9-én megalakult a Rétalapért Együtt Egyesület 10 alapító taggal. Az Egyesület célja szervezeti kereteket biztosítani a már megfogalmazódott és realizálódott tenni akaráshoz, hogy ezáltal hatékonyabban segíthesse a településfejlesztési célok megvalósítását, a közösségi élet felpezsdítését, a modernebb, otthonosabb, biztonságosabb, lakhatóbb és élhetőbb, ezáltal mások számára is vonzóbb község létrejöttét.
Aki ezekkel a célokkal egyetért, vagy tenni szeretne a településünk fejlődéséért és az összetartó közösség létrehozásáért, azt az Egyesületünk tagjai közé várjuk!

Letelepedési és születési támogatás

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i ülésén rendeletet hozott a településen letelepedők és születők támogatására. A rendelet célja, hogy elősegítse a településen letelepedni szándékozó fiatalok és gyermeket nevelő családok lakáshoz jutását, helyben való letelepedését, valamint támogassa a gyermekek nevelését.

A település lakosai a támogatás feltételeiről és összegéről az alábbi linken tájékozódhatnak pontosan.

A támogatáshoz kérvény az Önkormányzatnál érhető el.

Lakossági felhívás az erdő-és szabadtéri tüzek megelőzésére

Tisztelt Rétalapi Lakosok!

A lakosság biztonsága és a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében mellékeljük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos felhívását

A felhíváshoz kapcsolódó információ, hogy településünk Képviselő-testülete  a 6/2015. (III.27.) rendeletében szabályozta a tűzgyújtás helyi szabályait. Ennek értelmében kedd és péntek délutánonként, 14 és 20 óra között van lehetőség eltüzelni a kerti hulladékot.

 

Rétalapi Civil Alap pályázat

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól szóló 14/2015. (VI. 6.) önkormányzati rendeletét, amelyben a faluban működő civil szervezetek számára nyújtható támogatást szabályozta.

A rendelet alapján a civil szervezetek számára a 2016-ban Civil Alap pályázatot ír ki:

  • rendezvények szervezésére
  • eszközbeszerzésre
  • közösségi programok megtartására

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik 2016 során.