Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. A pályázat azon felsőoktatási hallgatók számára elérhető, akik Rétalap településen bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetűek és teljes idejű nappali munkarendben folytatják felsőfokú tanulmányaikat.

A pályázatról bővebb információ az önkormányzatnál, ill. az alábbi linken olvasható.

Kara Ákos véleménye a népszavazásról

Kara Ákos, országgyűlési képviselőnk üzenetét ezúton tesszük közzé:

Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője a népszavazás választókerületi eredményéről a következő összegzést adta a rétalapiak számára:

Győrben és a környező településeken, a választókerületünkben élő polgárok 49,00% százaléka vett részt és mondta el véleményét a népszavazáson. A mi részvételi adataink jelentősen meghaladják az országos átlagot.

Az itt élők határozottan és egyértelműen döntöttek. Az itt élők elutasítják, hogy a brüsszeli bürokraták és az európai baloldal a kötelező kvótával döntse el, ki éljen a mi vidékünkön.

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki az ország jövőjéről felelősen gondolkodva élt demokratikus jogaival és részt vett a népszavazáson. Külön köszönöm azoknak a választókerületben élő embereknek, akik a népszavazáson NEM-mel szavaztak. A NEM szavazatok aránya nálunk 98.94% százalék volt.

Rétalap településen a választópolgárok részvételi aránya a népszavazáson 49,89 % volt. Az érvényesen szavazók közül pedig 99,53 % szavazott NEM-el.

Értesítés

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:

A Képviselő-testület egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként burgonyát és vöröshagymát biztosít a rászoruló családoknak és egyedülállóknak.

Azok a családok és egyedülállók, akik ( anyagi helyzetük, egészségi állapotuk, életkorúk , stb. alapján)  rászorulónak érzik magukat, és úgy látják, hogy ezzel a természetbeni támogatással az önkormányzat segíteni tud a család megélhetésén, azok

2016. szeptember 26-tól támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be az önkormányzati hivatalban.

A támogatás iránti igényeket 2016. október 7-ig lehet benyújtani.  A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell rászorultságának körülményeit, jövedelmet igazoló okirat, nyilatkozat benyújtásával.

A kérelem erről a linkről letöltető.

 

Rétalap, 2016. szeptember 23.

 

Straszner Csabáné

polgármester

 

 

Rétalapért Együtt Egyesület

2016. június 9-én megalakult a Rétalapért Együtt Egyesület 10 alapító taggal. Az Egyesület célja szervezeti kereteket biztosítani a már megfogalmazódott és realizálódott tenni akaráshoz, hogy ezáltal hatékonyabban segíthesse a településfejlesztési célok megvalósítását, a közösségi élet felpezsdítését, a modernebb, otthonosabb, biztonságosabb, lakhatóbb és élhetőbb, ezáltal mások számára is vonzóbb község létrejöttét.
Aki ezekkel a célokkal egyetért, vagy tenni szeretne a településünk fejlődéséért és az összetartó közösség létrehozásáért, azt az Egyesületünk tagjai közé várjuk!

Letelepedési és születési támogatás

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i ülésén rendeletet hozott a településen letelepedők és születők támogatására. A rendelet célja, hogy elősegítse a településen letelepedni szándékozó fiatalok és gyermeket nevelő családok lakáshoz jutását, helyben való letelepedését, valamint támogassa a gyermekek nevelését.

A település lakosai a támogatás feltételeiről és összegéről az alábbi linken tájékozódhatnak pontosan.

A támogatáshoz kérvény az Önkormányzatnál érhető el.

Lakossági felhívás az erdő-és szabadtéri tüzek megelőzésére

Tisztelt Rétalapi Lakosok!

A lakosság biztonsága és a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében mellékeljük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos felhívását

A felhíváshoz kapcsolódó információ, hogy településünk Képviselő-testülete  a 6/2015. (III.27.) rendeletében szabályozta a tűzgyújtás helyi szabályait. Ennek értelmében kedd és péntek délutánonként, 14 és 20 óra között van lehetőség eltüzelni a kerti hulladékot.

 

Rétalapi Civil Alap pályázat

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól szóló 14/2015. (VI. 6.) önkormányzati rendeletét, amelyben a faluban működő civil szervezetek számára nyújtható támogatást szabályozta.

A rendelet alapján a civil szervezetek számára a 2016-ban Civil Alap pályázatot ír ki:

  • rendezvények szervezésére
  • eszközbeszerzésre
  • közösségi programok megtartására

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik 2016 során.