Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő Rétalapi Brunszvik Teréz Óvodában:

  1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: április 24-én, 25-én (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óra
  2. A beíratás helye: Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda (9074 Rétalap, Széchenyi u. 129.)
  3. Az óvoda felvételi körzete: Rétalap község közigazgatási területe.
  4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

  1. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
  2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. május 12-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
  3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Rétalap Község Önkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
  4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
  5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.”

 

 

Vélemény, hozzászólás?