Települési arculati kézikönyv

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, valamint a településképi rendelettel összefüggő módosítás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Rétalap község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 25.)  önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Rétalap Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését, valamint a településképi rendelettel érdekében előkészítését.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017-ben meg kell alkotnia a településképi rendeletet.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben: (9074 Rétalap, Széchenyi u. 68.) vagy

elektronikus levélben (retalap@index.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. október 27-én 11:30-kor kerül megtartásra az Önkormányzati Hivatalban ( 9074 Rétalap,Széchenyi u. 68.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. Civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell.

 

Rétalap, 2017. szeptember 12.

 

Straszner Csabáné

polgármester

Vélemény, hozzászólás?